Historie

Historie kuželek v Nové Pace (1962 – 2002).

(Zpracoval Vladislav Kracík ke 40.výročí založení oddílu kuželek v Nové Pace v roce 2002.)

Hra v kuželky se v českých zemích začala hrát po 1. světové válce. Kuželny bývaly převážně součástí restaurací a hospod. I v našem městě jich bylo v druhé polovině třicátých a začátkem čtyřicátých let hned několik. V té době bychom si mohli zahrát v restauraci “U Hylmarů” (dnešní Levín), nebo ve “Střelnici” (dnešním cukrářském středisku), kde byly dokonce dvě jednodráhy. Při zlatavém moku se dalo koulet poblíž vlakového nádraží “U Hyků” (dnes areál chovatelů) a v přilehlé obci Studénka v “Helvétii” u pana Věchta. Obdobně tomu bylo U Kobrových na Vlkově a Bucharových (nájemci Fejfarovi) v místech dnešního autobazaru JASE pod ZPA.

Kuželky, jako sportovní odvětví, se v republice datují od ledna 1937, kdy byla založena Asociace čs. sportu kuželkářského, která organizovala a registrovala kuželkářské kluby podle vydaných stanov. Ani novopačtí nechtěli zůstat příliš pozadu, a tak skupina nadšenců pro tento sport založila na podzim 1939 oddíl. Předsedou se stal J.Janda a členy výboru A. Bajer a Jakubec – zároveň kapitán družstva. V kronice Sportovního klubu v zápise z 29. řádné valné hromady konané 19.2.1940 lze číst: “Za nejmladší klubový odbor kuželkářský podal zprávu Jaroslav Feige. Odbor má 16 členů, pro pozdní dobu sehrány tři zápasy. Absolvovány vítězně. Doufá, že odbor v příštím roce si i nadále povede dobře, že počet členů vzroste.” Bohužel, oddíl neměl dlouhého trvání. Na příští valné hromadě měl SK odbory tři: fotbalový, hokejový a nově MPS / Mladí přátelé sportu/. Kuželkářský odbor již chyběl. Podmínky pro trvalou existenci kuželkářského oddílu nastaly o dvacet let později. Tehdy se dobrovolní požárníci rozhodli, že pro své členy vybudují závodní dvoudráhu místo původně schválené sušičky hadic. Kuželna byla svépomocí rychle postavena. Byl velký zájem o koulení. Časem však chyběla těm lepším hráčům konfrontace se soupeři, a tak v roce 1962 – Jelínek, Lánský, Novotný a další založili pod hlavičkou TJ Sokol kuželkářský oddíl a o rok později se hned dvě družstva zapojila do mistrovské soutěže.

Prvním předsedou se stal L.Vaníček, jednatelem skvělý hráč Josef Věchet a pokladníkem J.Hrdina. Začalo se hrát s chutí, ale chybělo odborné vedení. A tak přední hráči J.Matouš a J.Malý absolvovali trenérský kurz v Červeném Kostelci a S.Mikelka se stal později vyhlášeným kuželkářským rozhodčím.

Starším příznivcům a pamětníkům tohoto sportu zůstávají v paměti další jména těch, kteří byli oporou : Blážka, O.Semík, Lukeš, Železný, Tesař a další, kteří hráli za Novou Paku v prvním desetiletí : Malínský, Mimra, Horák, Nýdrle, M.Tichý, H.Kynčl, B.Šorm, Jirásko, Hrubý, Lenfeld,…. Většina dalších hráčů prošla nejprve turnajem pro neregistrované, který oddíl pořádá každoročně již od roku 1965. V roce 1991 byl přejmenován po jednom ze zakladatelů na “Memoriál Břetislava Šorma”. Průměrná účast je kolem padesáti tříčlenných družstev. Zatím nejpočetnějším byl 19. ročník se 64 družstvy a každým rokem počet narůstá. Během všech ročníků se na drahách vystřídalo více než čtyři tisíce startujících. Prvními registrovanými hráči, kteří vzešli z pořádaného turnaje se v roce 1972 stali : J.Fajfer, R.Erlebach, J.Kosina, Z.Rajm, O.Tlach. V roce 1977 M.Kazda, Knap, Wágner, Stuchlík, Kracík, Pyciak a Macháček. O další dva roky později: Matula, Hrabovčák, Novák, Zamlar, Kovařík. V letech 1980-90: Kuřík, J.Antoš, B.Bajer, Halmo, Hylmar, Hofman, Hrdlička, Vítek, Hubáček, Jánský, Kudelka, P.Erlebach a v posledním desetiletí pak Jánský ml., Beyr, Volšička, Teimer, Vávra, Gorner, Romaniuk, Vydra, Němeček, Kubišta, F.Antoš, J.Bajer, Kout, Horáček, Valenta a v poslední době Chval, Kobrle, Gottštein, Weihrauch, J.Novotný, J.Erlebach, A.Rolf, B.Lánský a znovu se zapojil Z.Kudelka.

Za sportovní úspěch můžeme jmenovat titul okresního přeborníka Josefa Blážky, 2.místo v dorostenecké kategorii Tondy Vydry, 3.místo dorostenců v Oblastním přeboru za družstvy ze Smiřic a Náchoda, 2.místo na Vetenariádě Václava Gottšteina, postup do OP 2. třídy “A” družstva a také fantastický výkon novopačáků v Náchodě, když porazili 2554 kuželek a tím se zachránili v OP 2.třídy. Družstvo v sezóně 2000-01 tehdy tvořili : Rolf 474, Fajfer 434, Vydra 432, Gottštein 409, Weihrauch 405 a B.Bajer 400. Oddíl pořádal pro registrované hráče 10.ročníků turnaje dvojic, Memoriál Mirka Nováka, kterého se účastnil i reprezentant Frinta a v 9.ročníku ligový přeborník kraje Kohl.

medaile1V roce 2002, kdy jsme slavili 40. výročí vzniku oddílu byl pořádán nultý ročník turnaje jednotlivců všech kategorii, kterého se účastnilo 119 účastnilo hráčů a hráček. V hlavní mužské kategorii koulelo 41 registrovaných mužů zvítězil V.Gottštein před borci z Jičína F.Čermákem a V.Pavlatou.

 

 

 

3misto

Naši kuželkáři hrají od roku 1999 i dvakrát ročně přátelské mezinárodní zápasy s německým družstvem KSV Neustetel Gorlitz. Ve všech zápasech jsme odešli poraženi, ať již se koulelo u nás, nebo na osmidráze u našich přátel. Každé koulení je spojeno s přátelským posezením. Při poslední návštěvě na podzim v roce 2002 jsme skončili na třetím místě v turnaji 5 družstev a odvezli jsme si pěkný pohár.

 

 

stavbadrahy  Začátkem osmdesátých let měla většina kuželen již automatické stavěče. V Nové Pace se stále stavělo ručně. Teprve na jaře 1989 se podařilo získat automatické stavěče od TJ Jičín ze zrušené kuželny “U Šuků”. Po velkých peripetiích se ZO ČSPO ohledně vyřešení majetko-právních vztahů začala přestavba kuželny včetně zabudování automatů, které slouží dodnes. Tehdy do konce roku 22 členů oddílu odpracovalo téměř 1000 brigádnických hodin a podařilo se uvést stavěče do chodu. V té době byly ve většině kuželen nahrazovány asfaltové dráhy novým povrchem – saduritem. V naší kuželně se to podařilo až o jedenáct let později v roce 2000. Tehdy byly dvě možnosti. Buď zadat práci firmě Bohm z Prahy, která by po úpravě na stávající asfaltový povrch položila sadurit a nebo využít nabídky firmy Koming, která by položila modernější segmentovou dráhu (spodek dřevotříska – povrch plastové desky). Výhodou oproti saduritu je snadná demontáž a použití na jiném místě. U většiny členů zvítězila tato varianta, sice dražší, ale praktičtější a navíc se podařilo vyšetřit místo i na postranní žlábky, které zvláště při neregistrovaném koulení urychlují hru. V létě pak nákladem přesahujícím 280.000,- Kč byla jedna z posledních asfaltových drah v republice nahrazena moderní segmentovou. Vybudovala ji jihlavská firma Koming díky sponzorům: Městský úřad N.Paka KOBIT Jičín, firma Železářství Svoboda firma ENIKA NP firma Zvěřina autooprava, a dalším, ale také díky příznivcům a stovkám bezplatných brigádnických hodin odpracovaných našimi členy oddílu. V úpravách kuželny se pokračovalo i v roce 2001. Pokládala se dlažba, zateploval strop, vyměňovala se okna, dveře, barový a kuchyňský kout, toalety … Upravoval se prakticky celý interiér společenské místnosti s hledištěm. Jen na této akci se odpracovalo na 700 hodin a stála více než 80 000,- Kč. Nejvíce brig. hodin odpracovali : V.Gottštein 116, Teimer 79 a Knap 70.

V roce 2002 se ještě před oslavami vzniku oddílu podařilo opravit a natřít fasádu u vchodu do kuželny.

V hlavách se rodí ještě další plány jak zlepšit prostředí kuželny. Vybudovat šatny, sprchu, zavést plyn a napojit plynový kotel na vytápění, vybudovat jinou přístupovou cestu do kuželny a v neposlední řadě vyměnit zastaralé automaty novými. Ale o tom si zatím můžeme nechat jen zdát…

Ve vedení kuželkářského oddílu se za 40 let trvání vystřídalo šest předsedů : J.Vaníček: 1 rok, F.Lukeš: 13 roků, R.Erlebach: 3 roky, V.Kracík: 18 roků, J.Antoš:9 roků a od roku 2009 J.Bajer. Jednatelů se zatím vystřídalo 7 : J.Věchet: 2 roky, populární J.Malý: 13 roků, Z.Rajm: 6 roků, B.Bajer: 2 roky, J Macháček: 10 roků, V.Gottštein: 13 roků a od roku 2009 J.Erlebach. Pokladníci byli jen tři : prvním J.Hrdina: 2 roky, S.Mikelka: 9 let a od roku 1974 až doposud J.Fajfer.

 

Doplnění historie oddílu kuželek od roku 2003

V roce 2003 měl náš oddíl celkem 17 členů a A družstvo v soutěži obsadilo 6. místo. Odešel z oddílu Zdeněk Kudelka (odstěhoval se).

V sezóně 2004 – 2005 skončilo B družstvo na 9. místě. Oddílovým přeborníkem se stal A.Vydra který na 120 HS shodil 486 kuželek. Rekord kuželny před výměnou stavěčů držel výkonem 453 Václav Gottštein. Oslavili jsme i sedmdesátiny Zdeňka Rajma.

V sezóně 2005 – 2006 se posledním zápasem v Náchodě zachránilo družstvo A, když porazili domácí družstvo 4 : 12 v rekordu na venkovních drahách 2641 (Fajfer 454, Čermák 441, Weihrauch 440, Gottštein 434, Rolf 439 a Antoš 433). Přijali jsme také nového člena Zdeňka Ziku ze Staré Paky, ale jeho působení v oddíle brzy skončilo.

Konečně 27.4. 2006 jsme zakoupili za 25 000,-Kč z České Třebové novější automatické stavěče trutnovské výroby ASK80. Přes letní přestávku jsme je zabudovali. Největší zásluhu na tom má Dobra Lánský, který ještě automaty s pomocí pana Jakoubka z Trutnova vylepšil. Do šrotu jsme odvezli železo ze starých stavěčů a že ho bylo požehnaně. 26.5.2006 jsme sehráli na domácí kuželně přátelský zápas s německými kuželkáři.

V roce 2006-07 skončilo družstvo A na 5. místě a B skončilo druhé. Na podzim 2006 oslavili na kuželně společně šedesáté narozeniny Jarda Weihrauch a Vašek Gottštein. Pěkně stárneme. Jen áčko má dva 62-leté, dva 60-leté a jednoho 70-letého. Průměr zde „kazí“ jeden 28-letý, jeden 37-letý a jeden 32-letý.

V roce 2007 jsme konečně také nahradili starou vracečku koulí novou. Úkolu se ujal Franta Čermák a úspěšně dílo za spolupráce ostatních členů dokončil. V tomto roce jsme vyměnili i okapy u kuželny a natřeli plechovou střechu. Tohoto roku se stal Vašek Gottštein přeborníkem okresu v seniorech v Hořicích (544) a na kraji v Rychnově nad Kněžnou skončil výkonem 557 druhý a postoupil na MČR do Třebíče. Tam ale po shození 501 kuželek skončil na 29 místě (z 36 účastníků). Přeborníkem oddílu se stal F.Čermák se 435 na 100HS.

V roce sezóně 2007-08 si postupem z nižší soutěže vybojovalo béčko postup a tak hrálo ve stejné soutěži jako družstvo A. Nedařilo se jim ale tak jak si představovali a skončili nakonec poslední s jedním vítězstvím. Naopak áčko po solidních výkonech obsadilo 3. místo když vyhrálo 16 zápasů a jen v šesti našlo přemožitele. Do oddílu přišli dva noví členové Jarda Gottstein a Jirka Kout.

V roce 2008 oslavili své šedesátiny Jarda Fajfer a Josef Antoš. V tomto roce se dařilo i na tradičním turnaji veteránů v Náchodě a Josef Antoš vyhrál kategorii seniorů (60-70) výkonem 281 a František Čermák v kategorii nad 70 let výkonem 247 také zvítězil. V roce 2008 byl instalován do kuželny počítač a zaveden internet. Máme i nové webové stránky, které spravuje velmi obětavě Dobra Lánský. Dokonce v pátek 19.9. 2008 se na nich poprvé uskutečnil on-line přenos zápasu Nová Paka B – Poříčí.

Každoročně se na novopacké kuželně odehraje řada turnajů se solidní účastí. Tak například v roce 2007 se účastnilo „Memoriálu B.Šorma“ 46 tříčlenných družstev, Velikonočního turnaje 60 dvojic, Turnaje pedagogů šest družstev a Novopackého džbánku 76 hráčů.