Informace, pravidla a přihlášky Šorm

MEMORIÁL BŘETISLAVA ŠORMA

Rok 2023/2024 bude svědkem již 58.ročníku memoriálu.

PRAVIDLA TURNAJE :

  • 2. kategorie: muži – ženy
  • TERMÍN: od 3.října 2023  do 11.ledna 2024
  • HRACÍ DNY: úterý, středa a čtvrtek (někdy i v pátek).
  • Stanovené začátky zápasů 15,00 – 16,30 – 18,00 – 19,30
  • MÍSTO : desková dvoudráha TJ v areálu hasičské zbrojnice
  • Ředitel turnaje : Jaromír Erlebach, mob. 604895226
  • Hlavní rozhodčí: Jaroslav FAJFER, tel. 493 723 184, mob. 605 918 700
  • Přihlášky a termíny: Jaromír Erlebach, mob. 604895226, e-mail: jaromir.erlebach@seznam.cz
Družstvo je tvořeno 3 neregistrovanými hráči. V družstvu může být jeden registrovaný hráč (označte (R) na přihlášce), kterému se z dosaženého výsledku odpočítává 5%. V mužském celku mohou nastoupit i ženy. Koulí se disciplína 60 HS.
Hráči musí mít vlastní čistou sálovou obuv se světlou podrážkou, která nezanechává stopy na podlahové krytině.


Družstva lig
 koulí vždy proti sobě, systémem každý s každým. To znamená, při plném obsazení ligy 6-ti družstvy, 5 zápasů. Pro určení pořadí je rozhodující zisk bodů za vítězství v jednotlivých zápasech. Při rovnosti bodů je rozhodující zisk pomocných bodů za vítězství u jednotlivých hráčů. Pokud i zde nastane rovnost bodů, rozhoduje vzájemný zápas družstev se stejným počtem bodů. Vítězové lig postupují o soutěž výš, poslední v lize sestupují do nižší soutěže.

Pro ročník 2023-2024 se toto týká těchto ligových družstev mužů :

1. liga:      FOTBAL HOŘICE – Tenisti – CEREA OSTROMĚŘ – ČEŠOV 06  – TESPO HOŘICE – KRČMA DĚTENICE “A”

                  Vítěz 1.ligy má právo postupu na MČR NERE ( družstev ). Tomuto družstvu zajistíme přihlášení , startovat na MČR však bude na vlastní náklady.

2. liga:      HASIČI BRADA –  MTM – KRČMA DĚTENICE “B” –  FAJFŘÍCI – WOBOBEGDE – SEBRANKA

ROZLOSOVÁNÍ LIG :

Ligové zápasy jsou pevně určeny pořadatelem turnaje v rozlosování cca měsíc před začátkem turnaje s přihlédnutím k požadavkům jednotlivých družstev. Abychom maximálně vyhověli všem hráčům, mají jednotlivá družstva lig možnost vyplnit před každým rozlosováním ročníku dotazník, ve kterém zjišťujeme nejvhodnější hrací termíny pro každé družstvo.
!! Družstva, která nedodají včas zpět uvedený dotazník budou rozlosována bez této výhody !! Rozlosování zápasů lig bude rozesláno na kontaktní e-maily vedoucím družstev a zveřejněno na těchto stránkách. Družstva, která neposkytnou kontaktní e-mail mají povinnost se s rozlosováním včas sama seznámit.

Družstva v základních soutěžích koulí 4 samostatná koulení a jejich průměrný výkon určuje pořadí (při shodném počtu kuželek rozhoduje lepší dorážka) a vítěz postupuje pro příští ročník do vyšší soutěže.

Startovné je stanoveno na  750,-Kč  za družstvo v základní soutěži a  930,-Kč  za družstvo v lize (ligová družstva hrají víc zápasů). Všechna družstva jsou povinna a nejpozději s termínem prvního koulení zaplatit startovné.

Ceny: diplomy a poháry dostanou první tři družstva z každé ligy a první družstva ze základních soutěží. Oceněni budou i nejlepší jednotlivci ( ženy , muži )nutno však odehrát nejméně 3 zápasy. Slavnostní zakončení turnaje s předáním cen se uskuteční po dohrání turnaje.

Postihy !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

Každé družstvo má možnost si přeložit svůj termín koulení , pokud mu přestal vyhovovat ( v 1. a 2. lize – po vzájemném dohodě družstev termín zápasu ) na jiný volný termín, což ale musí včas nahlásit na kontaktní osobu turnaje !!! ( Erlebach Jaromír – tel: 604895226 ) !!!!!!

Pokud se tak nestane, a družstvo se nedostaví na svůj naplánovaný termín koulení , bude penalizováno částkou 210kč , kterou je povinno uhradit s termínem dalšího  koulení !!!!!!!!!!

JAK SE PŘIHLÁSIT DO ZÁKLADNÍ SOUTĚŽE:

Domluvíte se s přáteli a dáte dohromady tříčlenné družstvo (3 muži nebo 3 ženy – pokud bude družstvo smíšené, bude zařazeno mezi mužská družstva), vyberete si název, pod kterým budete hrát a vedoucího, který bude družstvo zastupovat.

Družstva pro základní soutěž vyplní písemnou přihlášku (viz zde níže) a ve které si zvolí 6 termínů, kdy mohou přijít hrát. Přihláška bude družstvům zpětně potvrzena se 4 závaznými termíny. V případě, že se družstvo nebude moci dostavit a včas to nahlasí, může si zamluvit jiný volný termín. Tiskopisy přihlášek jsou k dispozici i přímo v kuželně (visí tam i rozpis termínů). Vyplněnou přihlášku tam také můžete zanechat (vyzvednu si ji).

Přihláška družstva do hlavní soutěže (PDF)

Postup: přihlášku vytiskněte, vyplňte ručně a doručte organizátorům turnaje. Po zapsání do soutěže se informujte – obdržíte potvrzené termíny, kdy budete hrát.

Přihláška družstva do hlavní soutěže (Excel)

Postup: dotazník uložte na disk svého počítače, vyplňte např. v programu Excel a uložte, odešlete organizátorům turnaje jako přílohu e-mailu. Po zapsání do soutěže dostanete e-mailem potvrzené termíny, kdy budete hrát.